Disclaimer

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan PingFishing.nl. Wij streven ernaar dat alle informatie zo actueel, volledig, juist, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 

Alle informatie op deze website kunnen aan verandering onderhevig zijn.

 

De informatie op deze website wordt bijna dagelijks aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Pingfishing.nl zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

 

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Pingfishing.nl en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Pingfishing.nl is te allen tijde niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of hyperlinks die door derden op haar website is of zijn geplaatst. Daarnaast is Pingfishing.nl niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website geplaatst op externe websites.